Diensten

De diensten van QS Farma Support:

Operationeel:

a. tijdelijk het management voeren over, of in, een apotheek, al dan niet naast de zittend beherend apotheker;
b. De (administratieve) werkwijzen in de apotheek in kaart brengen en efficiency mogelijkheden operationaliseren;
c. De omgeving (locatie/leveranciers van voorschriften/concurrentie) van de apotheek in kaart brengen teneinde strategische keuzes te kunnen maken;
d. Implementatie van het werken met een robot/central filling/proactieve herhaalmedicatie;
e. In kaart brengen van het functioneren van het management, het team, alsmede individuele medewerkers, waarbij voorstellen tot verbetering worden doorgevoerd;
f. In kaart brengen van de routing van de voorschriften in de apotheek en mogelijk efficiency voorstellen hiertoe doen

Veranderingsprocessen:

a. een turn-around management voeren in verliesgevende situaties
b. in situaties van liquiditeitstekorten crisismanagement voeren
c. in verliesgevende situaties financial recovery werkzaamheden uitvoeren
d. kostprijsverlagende processen invoeren

Daar waar nodig geacht worden externe specialisten ingeschakeld.46666 bezoekers (62493 hits) sinds 13-2-2009