Informatie

eenvoud + daadkracht = resultaat

Crisis- en turnaroundmanagement

Door het samenbrengen van decennialange ervaringen in de wereld van de Nederlandse farmacie is een voor Nederland uniek bureau ontstaan waarin problemen en verbetermogelijkheden in de apotheek snel in beeld gebracht, en doortastend aangepakt worden.

In onze naamgeving QS Farma Support staat QS voor de apotheekbereidingsterm 'Quanto Sufficit', oftewel ; zoveel als nodig is. Hiermee wordt aangegeven dat onze dienstverlening in aard en omvang flexibel in te zetten is al naar gelang de situatie en het gevraagde. 

Er is samengebracht de kennis van 15 jaar praktische ervaring van een praktijkgerichte apotheker welke in meerdere apotheken en organisaties heeft gewerkt en aantoonbare resultaten heeft neergezet.
Zijn werkervaring richt zich met name op de operationele, organisatorische en HRM activiteiten van de apotheek.
Daarnaast als tweede participant iemand met de knowhow en ervaring van een op apotheekniveau uitstekend ingevoerde financiële specialist.
Hij heeft 35 jaar accountancy ervaring waarvan zo’n ruim 30 jaar in de Nederlandse apothekerswereld. Hij is de bedenker van vele bedrijfseconomische exploitatie- en financieringsmodellen welke gebruikt kunnen worden om de financiële positie van apotheek in kaart te brengen. Daarnaast is hij, als een van de weinigen, betrokken geweest (meestal leading) bij aan- en verkoop van honderden apotheken en kent hij als geen ander de spelers in dit veld. Recent heeft hij zijn activiteiten uitgebreid met het als (tijdelijk) bestuurder optreden van apotheken.

De aanpak van QS Farma Support:
Een no-nonsense filosofie staat borg voor een adequate aanpak met op resultatengerichte uitkomsten.
Beide participanten zijn bekend om hun logische en vaak eenvoudig lijkende aanpak waarbij de volgende motto’s gebezigd worden: ‘zeg wat je doet en doen wat je zegt’ alsmede ‘de kracht zit vaak in de eenvoud’.
Geen ellenlange rapporten van eindeloos geanalyseer en ge-theoretiseer maar na een snelle ‘quick scan’ en gezond verstand, concreet aan de slag waarin vooraf duidelijkheid gegeven zal worden wat de resultaten dienen en zullen zijn.
Naast het uitvoeren word gedegen gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Kortom; eenvoud + daadkracht = resultaat.

46663 bezoekers (62490 hits) sinds 13-2-2009