Marktvisie

De bedrijfseconomische filosofie van QS Farma Support:

In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse apotheek in zijn algemeenheid een erg winstgevende tijd gekend. 
De laatste jaren zien wij het farmaceutisch veld (bedrijfsmatig gesproken) behoorlijk veranderen.
Denk hierbij aan:
- de handel welke reeds in de afgelopen jaren verloren is gegaan aan gespecialiseerde bedrijven (welke ook vaak in handen zijn van aan ketens gelieerde bedrijven) of hun winstgevendheid heeft verloren;
- de invloed op de handel door de zorgverzekeraars middels het preferentiebeleid;
- de politiek, welke kennelijk niet meer staat voor kwaliteit zoals wij dit in de afgelopen jaren gezien hebben. Wij denken overigens dat door bezuinigingen niet altijd de kwaliteit onder druk hoeft komen te staan. Dit wordt erg gemakkelijk ‘geroepen’ door de apothekers, hetgeen ook wel begrijpelijk is. Wel zal er meer gerappelleerd worden aan het ondernemersschap van de eigenaar van de apotheek;
- de invloed van de NMA–wetgeving;
- de administratieve lastenverzwaring op diverse vlakken;
- de verdergaande automatisering/outsourcing op robot- en ‘central-filling’-niveau;
- de ketens welke steeds meer geschoeid gaan worden op een retailformule;

Natuurlijk is het makkelijk om de negatieve kanten op te sommen, dat was niet de bedoeling maar bovenstaande feiten zijn wel in een paar jaar geconcretiseerd. Ondanks deze (in de ogen van de meeste apothekers) negatieve ontwikkelingen was de winstgevendheid in de Nederlandse apotheek nog steeds erg goed behoudens een paar dipjes. Degenen die denken dat dit geheel over is heeft weinig historisch besef. Ook in vorige jaren dacht men vaak dat het ‘over en uit’ was met deze winstgevendheid en later bleek dat dit toch niet het geval was.

Zoals hierboven al aangegeven dient er meer gerappelleerd te worden aan het ondernemersschap van de eigenaren van de apotheken. De vraag hierbij doemt op; is dit ondernemersschap ook daadwerkelijk aanwezig?
Niet in alle gevallen, menen wij. Elke apotheek, hoe slecht ook geleid, bleek welhaast levensvatbaar, hetgeen in het normale bedrijfsleven zeker niet het geval is.

In bijna alle gevallen zal het zo zijn dat de kostprijs van het product (de kosten die je uitgeeft om een voorschrift afgeleverd te krijgen) omlaag zal moeten.
Er is thans geen geld voor ‘dure kwaliteitsprojecten’ en een ‘overschot aan personeel’. De basiswerkzaamheden (het afleveren van voorschriften/OTC) zullen efficiënt en natuurlijk kwalitatief correct uitgevoerd dienen te worden zonder enige franje; overleven dus.
Daarnaast ontstaat steeds meer de situatie dat derden (verzekeraars) bepalen welke mate van dienstverlening door hen gewenst c.q. ingekocht wordt. Oftewel, van een 'push-' gaan we naar een 'pull-situatie'. De eigen professionele normen en waarden (en bijbehorende arbeidssatisfactie) kunnen conflicteren met wat de markt vraagt c.q. eist.

Vanuit deze achtergrond zal een strategisch plan geproduceerd dienen te worden teneinde te ontdekken welke groeikansen er zijn dan wel op de apotheek afkomende negatieve ontwikkelingen gepareerd kunnen worden en mogelijk omgezet kunnen worden in een positieve richting. Keuzes maken (ook pijnlijke) en deze ook daadwerkelijk (mede)doorvoeren is onze kracht.

Afslanken, focussen en (verder) specialiseren is immers ook een vorm van groei!


 46662 bezoekers (62489 hits) sinds 13-2-2009