Wie zijn wij

QS Farma bestaat op dit moment uit Richard van Slobbe en Wim Wijnen.


Curriculum vitae van Richard van Slobbe
Geboren in 1966 en in 1991 afgestudeerd aan de RUG als apotheker.

Professioneel
In zeer diverse apotheeksettings (kleine stadsapotheken tot grote plattelandsapotheken, de diverse retailformules) gefunctioneerd als beherend apotheker. Vooral gefocussed op de organisatorische kant van het apotheekbedrijf en het hiermee realiseren van verbeteringen; zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig.
Door de diverse werkplekken en werkervaring een groot netwerk opgebouwd in de branche. Zie voor een uitgebreider overzicht de website www.kosloconsultancy.com
M.i.v. 01-01-2005 actief als zelfstandige.

Overige
KNMP-cie Farmacie & Kwaliteit; in totaal 6 jaar; zowel als lid en als voorzitter
bestuurs- en projectlid 'Farmacie Mondiaal' te Apeldoorn, 2006 tot heden
lid medezeggeschapsraad CBS 'De Wegwijzer'te Westerbork, 2008 tot heden.

Curriculum vitae van Wim Wijnen
Geboren in 1950 en heeft na de middelbare school in de avonduren een accountancy opleiding gevolgd.

BDO Accountants en adviseurs
Werkzaam voor de maatschap ‘BDO Accountants en Adviseurs’ en rechtsvoorgangers van 1968 tot en met 1 juli 2003.
Accountants -vennoot in de jaren 1986 tot en met 1999. Vanaf  2000 tot 1 juli 2003 partner op urenbasis om de praktijk over te dragen aan een accountant en een fiscalist.

Professioneel
Na opgeleid te zijn in de controlepraktijk en afronding van de avondstudie AA belast met de opstart van de AA discipline van de vestigingen Utrecht (1978), Tilburg (1982) en 's-Hertogenbosch (1990).
Kantoorleider Utrecht 1978-1981, Tilburg 1982-1990, ‘s-Hertogenbosch 1990-1999.

Werkterrein / ervaring
Ruime ervaring in accountancy en fiscaliteit in het MKB en beoefenaars van vrije beroepen.
Gespecialiseerd in beoefenaars van medische vrije beroepen, de laatste 20 jaren nagenoeg alleen Apothekers. Toegelegd op de adviesfunctie in deze sector in de meest uitgebreide zin. Voor deze laatste sector ontwikkelaar van bedrijfseconomische analyse- en haalbaarheidsmodellen. In dit verband ontwikkelaar van het model ‘Kosten per voorschrift’ teneinde de kostprijs van een voorschrift van een individuele apotheek te kunnen becijferen en te kunnen beoordelen in een benchmark. Ruime ervaring in de aan- en verkoop van apotheken. Oprichter en voorzitter ‘Adviesgroep Apothekers’ binnen BDO van 1989 tot en met 1999.

Vanaf 1 juli 2003 zelfstandig een adviesbureau opgericht met de intentie om langzaam af te bouwen. Dit laatste is er nog niet van gekomen gezien het plezier en de kick van het werk.

Werk en bestuurservaring
BDO
Voorzitter AA discipline  1984 t/m 1990; 1995 t/m 1997
Lid Bestuur RA- en AA accountantsdiscipline 1987 t/m 1990; 1995 t/m 1997
Vestigingsleider 's-Hertogenbosch (circa 45 fte’s) 1995 t/m 1999

Nederlandse Orde van AA Accountants (NOvAA) ’s-Gravenhage
Lid Commissie MKB  1998 en 1999
Lid Stuurgroep fusie NIVRA - NOvAA  1999
Lid Werkgroep Kwaliteitsbeheersing 2000 t/m 2001
Voorzitter RvT Instituut van Vermogensadviseurs  1999 t/m 2001
Lid Dagelijks- en Hoofdbestuur (penningmeester)  1999 t/m 2002
Penningmeester Stichting AA Scholingsprojecten, Den Haag 2002 t/m heden

Overige
Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut  ( NAI ) 1990 t/m 2005
Lid Dagelijks Bestuur Woningstichting "Leygrave"
 (penningmeester), Vlijmen 1991 t/m 1995
Voorzitter Toezichth. College Woningstichting "Leygrave"   1995 t/m 1998
Penningmeester 'Farmacie Mondiaal' te Apeldoorn (voorheen Apothekers zonder Grenzen) 2000 tot heden.

46664 bezoekers (62491 hits) sinds 13-2-2009